Staráme se o naše klienty

Lékařská prohlídka do zaměstnání - vstupní, periodická, výstupní - 500,- kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - 500,- kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro držitele zbrojního pasu - 750,- kč

Předoperační vyšetření /UPT, kosmet. zákroky/ - 750,- kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro vydání zdravotního průkazu - 300,- kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace - 250,- kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pojišťovny - 300,- kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění - 150,- kč

Lékařské potvrzení pro studium na VŠ - 100,- kč

Ostatní ceny na vyžádání v ordinaci