Staráme se o naše klienty

Ceník lékařských úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.5.2022

Stanoveno dle zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, dle vyhlášky MZd. č. 134/199 Sb., kterou vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky č.55/2000 Sb. a dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách dle výměru MF č.2/16/2001.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - 750,-Kč

Potvrzení zdr. způsobilosti k řízení motor. vozidel - 750,-Kč

Potvrzení zdr. způsobilost k řízení MV nad 65 let - 500,-Kč

Potvrzení způsobilosti pro držitele zbrojního pasu - 1000,-Kč

Vystavení zdravotního průkazu - 500,-Kč

Lékařské potvrzení pro studium na VŠ - 200,-Kč

Lékařské potvrzení na vlastní žádost - 300,-Kč

Předoperační vyšetření před UPT a kosmet. zákroky - 1000,-Kč

/+ laborat. vyš + EKG dle požadavků zařízení/

Lékařské návrhy samoplátců lázeňské péče - 750,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro ZL - 300,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pojišťovnu - 500,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace do 24 hod - 500,-Kč

Lékařské vyšetření pro sportovce, hasiče apod. - 500,-Kč

Vyšetření stolice na OK /samoplátci/ - 300,-Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního poj. - 250,-Kč

Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře - + 200 kč za odběr v ordinaci

Kopie lékařských zpráv na vlastní žádost - 1 strana á 5,-Kč + 200 kč za práci zdravotní sestry